Dvigrad

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Izvor: https://visitkanfanar.hr/atrakcije/dvigrad/

Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada najvažnije su i najpoznatije kulturno dobro Općine Kanfanar. Naziv „Dvigrad“ (Duo Castra, Due Castelli, Dvegrad) upućuje na postojanje dva dijela grada (Moncastel i Parentin) koja su se još od 9. – 10. stoljeća spominjala kao jedinstveni grad. Zajednički je naziv ostao i nakon propasti kaštela Parentin, kada je ostao samo Moncastel.

Zahvaljujući izvanrednom strateškom položaju, blizini vode i obilju plodnoga tla, područje je bilo naseljeno još u prapovijesti, a krajem 6. stoljeća počele su ga naseljavati i prve slavenske skupine. Državna uprava još nije bila organizirana, a i zemlja je bila zapuštena. U to vrijeme zapuštenu zemlju kultiviraju benediktinci koji su upravo oko Lima ostavili traga u ranom srednjem vijeku. U povijesnim se izvorima Dvigrad prvi put spominje 879. godine kada umjesto pulske biskupije jurisdikciju nad dvigradskom crkvom dobiva akvilejski patrijarhat. Krajem 13. stoljeća posjed nad Dvigradom dobivaju grofovi Gorički, a tada se postupno počinje mijenjati i etnička struktura stanovništva ovog područja među kojima dominiraju Slaveni, unatoč većem priljevu germanskoga stanovništva.

Stalne su borbe i sukobi obilježili naredno razdoblje u Dvigradu. Godine 1381. Mlečani su spalili Dvigrad i poklali stanovništvo, a moći iz bazilike Sv. Sofije odnijeli u Sveti Lovreč Pazenatički. Vlast nad Dvigradom Mlečani su preuzeli 1413. godine, kada su donijeli i Statut Dvigradskoga komuna kojime je dokinuta patrijarhova vlast. Pod mletačkom je vlašću Dvigrad napredovao, no već potkraj 15. stoljeća dolazi do epidemije kuge, a uskoro i malarije.

Početkom 16. stoljeća Dvigrad naseljavaju i izbjeglice iz Dalmatinske zagore i Hercegovine koje su bile u bijegu od Osmanlija, a počinje i Uskočki rat između Venecije i Austrije tijekom kojega su uništena okolna sela. Stanovnici Dvigrada počeli su naseljavati okolna područja. Oko 1630. godine grad je gotovo potpuno napušten, a u njemu ostaju živjeti samo najsiromašnije porodice. Godine 1714. godine u obližnji je Kanfanar preseljena i dvigradska župa što je značilo i konačan kraj Dvigrada.

aseno

aseno

Leave a Replay

Pretplatite se na novosti